Beef Burger

Tiếng Việt Tiếng Anh

Beef Burger

  • Beef Burger

  • Giá Bán Liên hệ
  • Served with fries ketchup on the side

Thực đơn cùng loại
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Tripadvisor
Vị trí
Hotline tư vấn: 0905510668